เวลาที่หายไป คือสิ่งมีค่าที่ไม่อาจหาเจอ

เวลาที่หายไป คือสิ่งมีค่าที่ไม่อาจหาเจอ

"Lost time is never found again.
เวลาที่หายไป คือสิ่งมีค่าที่ไม่อาจหาเจอ"
.
อย่ามัวแต่คอยวาสนา...

Posted by Wealth Dynamics Thailand on Thursday, 3 January 2019


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.