หน้าที่ CEO Level 3 สร้างคนเก่ง

หน้าที่ CEO Level 3 สร้างคนเก่ง

ทำไม CEO ที่ทำธุรกิจเก่ง เจ๋งเรื่องสินค้า
แถมการเจรจาการขายก็เทพ แต่กลับ
ไม่สามารถหาคนมาทำงานแทนได้...

Posted by Wealth Dynamics Thailand on Saturday, 16 June 2018


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.