Blog

มีใครไม่อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานบ้าง?

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

สมัยนี้ใครยังมีรายได้ทางเดียวอยู่บ้าง?

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

ใครอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ยังกล้าๆกลัวๆ ถ้าไม่ชัวร์ต้องอ่าน

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

SECRET OF CUSTOMER BLUEPRINT “ลูกค้าแบบไหนทำกำไรมากที่สุด”

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

หน้าที่ CEO Level 4 เสกของเก่ง

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

เก่งแต่ไม่ก้าวหน้า ปีหน้าจะทำอย่างไร

ไร้สาระสิ้นดี!!! ทำงานก็มีผลลัพธ์
แล้วทำไมต้องประจบเจ้านาย บ้าไปแล้ว
ทำไมไม่ให้ผลงานเป็นตัวตัดสินหละ
เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เก่งคน
เก่งการนำเสนอ และเจ้านายรัก
ถึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น?